14.1.2017

Millaista ohjelmaa koulun tulee järjestää uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistumattomille oppilaille?

  • Opetushallituksen ohjeissa sanotaan: Koululla on vastuu oppilaan turvallisuudesta myös silloin, kun oppilas ei osallistu koulun järjestämään uskonnolliseen tilaisuuteen. Koulu järjestää oppilaalle tilaisuuden ajaksi muuta toimintaa.
  • Lähtökohtaisesti muun toiminnan tulisi olla samanluonteista kuin muilla oppilailla. Esimerkiksi uskonnollisen juhlan ajaksi elämänkatsomustiedon oppilaille voi järjestää oman juhlan, jumalanpalveluksen ajaksi tutustumisen paikkakunnan kulttuuriin liittyvään kohteeseen (esim. luontoretki, museot, taidenäyttelyt), uskonnollisen aamunavauksen sijaan oma yleiseettinen aamunavaus jne. Aamunavauksissa on hyvä käyttää koulun ulkopuolisia vierailijoita (SPR, yleishyödylliset yhdistykset). Muu toiminta ei saa tuntua oppilaasta rangaistukselta eikä oppilasta saa jättää yksin (yksinjättäminenkin koetaan helposti rangaistuksena).