14.1.2017

Opetetaanko esikoulussa elämänkatsomustietoa?

Kyllä. Huoltajan valinnan mukaan oppilas osallistuu joko elämänkatsomustietokasvatuksen tai uskontokasvatuksen opetukseen. Mikäli osanottajien määrä on vähäinen, voi opetuksen järjestäjä päättää, että elämänkatsomustietokasvatuksen opetusta ei järjestetä. Lisätietoja löydät esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista (2000).