Tillåta studering av
livså­skådning­skunskap
för alla

Tillåta studering av
livsåskådningskunskap
för alla

Kansalaisaloite

 

Elämänkatsomustiedon opiskelu sallittava kaikille
Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

 

Initiativets innehåll

Syftet med medborgarinitiativet är att möjliggöra studier av livsåskådningskunskap för alla i grundskolan och gymnasiet. Den
nuvarande lagen förhindrar studiet av livsåskådningskunskap från medlemmar i den evangelisk lutherska och den ortodoxa kyrkan som är under 18 år. Genom ändringar av grundskole- och gymnasielagen öppnas studiet av livsåskådningskunskap för alla.

 

Även efter förändringen skulle vårdnadshavarna välja vilken religion eller livsåskådningskunskap en grundskoleelev studerar, och i gynmasit skulle valet göras av eleven själv.

 

Resonemang

En lagändring skulle rätta till en konstig asymmetri: för närvarande kan barn som inte tillhör kyrkan delta i antingen religions-
eller livsåskådningskunskapsundervisning, men medlemmar i kyrkan får inte studera livsåskådningskunskap. Detta är en jämlikhetsfråga mellan elever och studenter.

 

Bland annat har barnombudsmannen varit uppmärksam om problem med den gällande lagen. ”Reglering är kränkande för jämlikhet och barns rättigheter strider mot artikel 2 i avtalet”, säger barnombudsmannen i den fyraåriga rapporten till parlamentet 2018.

 

Den nuvarande modellen har också kritiserats av till exempel Kommunernas förbund, Gymnasistförbund och Jämställdhetsombudsmannens kontor. 

 

Det finns ett brett stöd för lagändringen. I en opinionsundersökning av Taloustutkimus som genomfördes i augusti 2020 om att öppna livsåskådningskunskap för all, stödde 79% av de tillfrågade detta alternativ. Om ungdumarna var stödet 86%. På samma sätt fick det stöd av majoriteten av anhängare i alla partier förutom KD. 

 

Lagändringen har dock inte registrerats i regeringsprogrammet, och frågan kan bara läggas fram för parlamentet genom ett medborgarinitiativ.

 

De nödvändiga ändringarna av grund- och gymnasielagen är formellt små och tekniskt enkla. Förändringen kan genomföras snabbt, för att de föreslagna reformen kräver inga förändringar i ämnesfördelningen eller timantalet. Den nationella läroplanerna behöver inte heller ändras. Nuvarande läromedel fungerar också.

 

Kostnadseffekten av reformen är liten. Antalet studenter i livsåskådningskunskap skulle sannolikt öka något, men utjämningen mellan storleken på undervisningsgrupperna skulle knappast introducera nya kostnader.