Mitä elämänkatsomustieto on?

Elämänkatsomustieto on peruskoulun ja lukion katsomusaine. Opetuksen ydintehtävänä on edistää oppilaiden kykyä etsiä hyvää elämää. Lisäksi tehtävänä on kehittää oppilaiden valmiuksia kasvaa itsenäisiksi, suvaitsevaisiksi, vastuullisiksi ja arvostelukykyisiksi yhteisönsä jäseniksi

Elämänkatsomustieto tukee:

  • laaja-alaisen osaamisen kehittymistä
  • erityisesti ajattelun ja oppimaan oppimisen taitoja
  • kulttuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen ja ilmaisun taitoja
  • itsestä huolehtimista ja arjentaitoja sekä osallistumista
  • vaikuttamista ja vastuullisuutta

Kaikkien niiden, jotka eivät ole luterilaisen tai ortodoksisen kirkon jäseniä, on mahdollista opiskella elämänkatsomustietoa. Opetus on aloitettu Suomessa vuonna 1985 ja sitä opiskelee peruskoulussa ja lukioissa noin 50 000 oppilasta.

Tämä sivusto on tarkoitettu erityisesti elämänkatsomustietoa opiskeleville koululaisille ja heidän vanhemmilleen. Lisäksi sivusto tarjoaa tietoa elämänkatsomustiedon opettajille ja kuntien opetusasioista vastaaville virkamiehille.