Uusi oppimateriaali tilattavissa!

USKONNOTON TAPAKULTTUURI SUOMESSA

Vuodenkierto ja elämän käännekohdat

Uusi 12-sivuinen oppimateriaali kertoo vuodenkierron juhlien, myös joulun ja pääsiäisen ajan vietosta uskonnottomissa perheissä ilman uskonnollista sisältöä. Kerrotaan myös vuodenkierron muista juhlista ja vapaapäivistä.

Elämän käännekohtien juhlistamisesta käsitellään nimenantojuhlaa eli nimiäisiä, aikuistumisen juhlistamista, seksiä ja seurustelua, avoliiton ja yhteen muuttamisen juhlistamista sekä hääjuhlia. Iloisten juhlien lisäksi käsitellään saattohoitoa ja kuolemaa sekä varsin laajasti hautajaisten ja hautaamisen erilaisia toteuttamistapoja.

Aineiston on julkaissut uskonnottomien etu-, ihmisoikeus- ja kulttuurijärjestö Vapaa-ajattelijain liitto ry.
Nettiversio: https://vapaa-ajattelijat.fi/wp-content/uploads/2024/01/Uskonnoton-tapakulttuuri-suomessa-web.pdf
Tulostinystävällinen versio: https://vapaa-ajattelijat.fi/wp-content/uploads/2024/01/Uskonnoton-tapakulttuuri-suomessa-tulostettava.pdf

Tilaa maksutta!

Tätä oppimateriaalia voi tilata oppilaitoksiin Subjectaid-palvelun kautta taikka suoraan julkaisijalta maksutta.
Pienemmät määrät saa kätevästi muiden oppimateriaalien kanssa Subjectaid-palvelusta.
Isommat määrät, esimerkiksi jos halut tilata koko luokkasetin 30-36 kpl taikka useammankin luokkasetin, tilaa sähköpostilla julkaisijalta val@vapaa-ajattelijat.fi, sillä ison määrän postipaketin lähettäminen tulee julkaisijalle edullisemmaksi.

 

 

Elämänkatsomustiedon suosio kasvaa

Peruskoulun katsomusaine on yhä useammalla elämänkatsomustieto (ET) uskonnon sijaan. Kun katsomusaineiden oppilasvalintojen viimeinen valtakunnallinen tilasto on lukuvuodelta 2018-19, kysyimme suoraan kunnista kuluvan lukuvuoden 2023-24 tietoja.

Kymmenen suurimman kunnan ja pienempien kuntien otoksen tiedot kertovat, että viidessä vuodessa elämänkatsomustiedon oppilaiden osuus on kasvanut 30-60 prosentin luokkaa, pienillä paikkakunnilla jopa yli 100 prosenttia.

Eniten ET-oppilaita on pääkaupunkiseudulla, Helsingissä lähes 30 prosenttia, Espoossa ja Vantaalla 20 prosenttia. Seuraavina tulevat Tampere 18,7 ja Turku 17,7 prosentilla.

Pienillä ja keskisuurilla paikkakunnilla ET:n oppilasosuus on matalampi, mutta kasvuluvut viidessä vuodessa suurempia. Lukuvuodesta 2018-19 tähän vuoteen kasvu oli Kuopiossa 68 %, Porissa 97 %, Hämeenkyrössä 138 % ja Tammelassa 180 %.

ET:n kasvaa myös jatkossa, sillä alaluokilla oppilasosuus on suurempi kuin yläasteella. Esimerkiksi Espoossa ET-oppilaita oli 9. luokalla 16 prosenttia, mutta 2. luokalla jo 24 prosenttia.

Lisäksi yhä useammat ekaluokkalaiset ovat oikeutettuja ET-opetukseen, kun vauvojen liittäminen evankelis-luterilaiseen kirkkoon on vähentynyt.

Vaikka ET-opetus on tarjolla yhä useammassa koulussa, pienillä paikkakunnilla ja pienissä kouluissa se voi olla vajaakäytössä, jos opetusjärjestelyt ovat olleet hankalia. Uusia opetusryhmiå kuitenkin syntyy, kun vanhemmat pitävät kiinni lapsensa oikeudesta elämänkatsomustiedon opetukseen.

Elokuussa 2024 koulunsa aloittavien uusien ekaluokkalaisten kouluun ilmoittautuminen on kunnissa parhaillaan käynnissä.

Elämänkatsomustiedon oppilasosuuksien kasvu peruskoulussa vuosina 2018-2023

Kunta ET-% 2023-24 ET-% 2018-19 + %-yksiköissä Kasvuprosentti
Helsinki 29,1 22,8 6,3 27,6
Espoo 20,4 13,0 7,4 56,9
Vantaa 19,9 13,7 6,2 45,3
Kerava 19 13,0 6,0 46,0
Tampere 18,7 11,5 7,2 62,6
Turku 17,7 13,0 4,7 32,6
Tuusula 16,5 6,1 10,4 150,7
Järvenpää 16 9,0 7,0 80,0
Hyvinkää 14,5 9,0 7,1 61,1
Raasepori 14,4 8,7 5,7 65,5
Kemi 13,5 8,9 4,6 52,0
Kotka 12,5 8,4 4,1 49,0
Lahti 11,7 8,9 2,8 31,5
Kuopio 10,1 6,0 4,1 68,3
Oulu 9,6 6,1 3,5 57,4
Hämeenkyrö 9,3 3,9 5,4 138,5
Pori 6,1 3,1 3,0 96,8
Tammela 5,6 2 arvio 3,6 180,0

 

ET:n avaaminen ajankohtainen perusoikeuskysymys

Uskonnonopetuksen jäsenyysperustaisesta, pakotetusta määräytymisestä luopuminen poistaisi
yhdenvertaisuutta, lasten oikeuksia ja uskonnonvapautta jäytäviä perusoikeusongelmia sekä parantaisi
elämänkatsomustiedon opetuksen järjestämistä käytännön tasolla.

Elämänkatsomustieto voitaisiin avata kaikille valittavissa olevaksi katsomusaineeksi pienellä
lakimuutoksella nopeasti, koska oppiaineiden tuntijakoa ja aineen opetussuunnitelmaa ei tarvitse muuttaa.
Aine on valmiina palvelukseen sen valinneille.

 

Mitä elämänkatsomustieto on?

Elämänkatsomustieto on peruskoulun ja lukion katsomusaine. Opetuksen ydintehtävänä on edistää oppilaiden kykyä etsiä hyvää elämää. Lisäksi tehtävänä on kehittää oppilaiden valmiuksia kasvaa itsenäisiksi, suvaitsevaisiksi, vastuullisiksi ja arvostelukykyisiksi yhteisönsä jäseniksi

Elämänkatsomustieto tukee:

  • laaja-alaisen osaamisen kehittymistä
  • erityisesti ajattelun ja oppimaan oppimisen taitoja
  • kulttuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen ja ilmaisun taitoja
  • itsestä huolehtimista ja arjentaitoja sekä osallistumista
  • vaikuttamista ja vastuullisuutta

Kaikkien niiden, jotka eivät ole luterilaisen tai ortodoksisen kirkon jäseniä, on mahdollista opiskella elämänkatsomustietoa. Opetus on aloitettu Suomessa vuonna 1985 ja sitä opiskelee peruskoulussa ja lukioissa noin 50 000 oppilasta.

Tämä sivusto on tarkoitettu erityisesti elämänkatsomustietoa opiskeleville koululaisille ja heidän vanhemmilleen. Lisäksi sivusto tarjoaa tietoa elämänkatsomustiedon opettajille ja kuntien opetusasioista vastaaville virkamiehille.