Oppikirjat

Esi- ja alkuopetus

Elämänkatsomustiedon oppikirjat luokille 1-5

 • Hyvän elämän peili, 2019. Opetushallitus. Kattaa opetussuunnitelman alueet 1 (kasvaminen hyvään elämään) ja 2 (erilaisia elämäntapoja) ja
  Maailman peili, 2019. Opetushallitus. Alueet 3 (yhteiselämän perusteita) ja 4 (luonto ja kestävä tulevaisuus). Tekijöinä Lauri Colonius, Emilia Lehtien, Jaakko Lindfors ja Ritva Tuominen. ET-oppimateriaalin 3-6 luokille
 • Apollo (alakouluun tarkoitettu sähköinen elämänkatsomustiedon oppimateriaali), Satu Arjanne, tehtävät: Satu Arjanne, Maija Sartjärvi ja Jyrki Uusi-Viitala, kuvitus Terese Bast, Otava, 2015.
 • Miina, Ville ja vintiöt – elämänkatsomustieto, 2006, Satu honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Kirjaa voi tilata opetushallitukselta. Kirjaan on saatavilla opettajan opas.
 • Miina, Ville ja kulttuurin arvoitus – elämänkatsomustieto, 2008, Satu Honkala, Kimmo Sundstrom ja Ritva Tuominen. Kirjaa voi tilata opetushallitukselta. Kirjaan on saatavilla opettajan opas.
 • Miina ja Ville etiikkaa etsimässä, 2010, Satu Honkala, Antti Tukonen ja Ritva Tuominen. Kirjaa voi tilata opetushallitukselta.
 • Miina, Ville ja oikeudenmukaisuus, 2013, Satu Elo ja Ritva Tuominen, Kirjan voi ostaa opetushallituksen verkkokaupasta.
 • Mina, Ville och filurerna – Livsåskådningskunskap (översättning Joel Backström). 2007. Kirjan voi ostaa opetushallituksen verkkokaupasta.
 • Mina, Ville och filurerna – Kulturens gåta (översättning Joel Backström, bearbetning för sv. skolor Fredrika Nyqvist). 2007. Kirjan voi ostaa opetushallituksen verkkokaupasta.
 • Mina och Ville på jakt efter etiken (översättning PasaNet Oy / Carin Grundy), 2010, Utbildningsstyrelsen. Kirjan voi ostaa opetushallituksen verkkokaupasta.
Miina, Ville ja Vintiöt Miina, Ville ja vintiöt: kulttuurin arvoitus Miina ja Ville etiikkaa etsimässä Mina, Ville och filurerna Mina, Ville och kulturens gåta

Elämänkatsomustiedon oppikirjat luokille 6-9

 • KOMPASSI. 7-9 yläkoulun elämänkatsomustieto. Kirjoittajat Lauri Calonius, Olli Hakala, Ilmari Hirvonen, Eino Huotari, Matti Mäki- kangas ja Feto ry 2018. Kustannusyhtiö Otava.
  Suosittelemme yläkoulun kirjaan tutustumista aikuisille riippumatta siitä, onko omia lapsia koulussa.
 • Etiikkaa elämänkatsomustietoon, 2011, Kristiina Holm, Mari Kronlund, Jarno Parviola ja Riitta Vaaramo, WSOY pro.
 • Reilu peli – Antti Honkanen ja Jari Tirkkonen. Kansalaisuus ja hyvä yhteiskunta -kurssia varten 6. – 9. luokille. Kirjaa voi tilata opetushallitukselta.
 • Rent spel – Antti Honkanen ja Jari Tirkkonen (översättning Joel Backström), 2008. Kirjaa voi tilata opetushallitukselta.
 • Katse – Kulttuuri, Etiikka ja hyvä elämä, Tulevaisuus. Antti Honkanen, Eino Huotari, Eero Salmenkivi ja Jari Tirkkonen, Edita Publishing, 2007.
 • Lasse Halme, Jarno Parviola, Tom Sjöblom & Riitta Vaaramo: Etiikan ydinkysymyksiä. WSOY, 2002.

Etiikkaa elämänkatsomustietoon Rent spel 

Elämänkatsomustiedon oppikirjat lukioon

 • Tabletkoulun sähköiset oppikirjat (teksti ja harjoitukset)
  • ET1 Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu (LOPS2016).
  • ET2 Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä (LOPS2016).
  • ET3 Yksilö ja yhteisö (LOPS 2016).
  • ET4 Kulttuurit katsomuksen muovaajina (LOPS 2016).
  • ET5 Katsomusten maailma (LOPS 2016).
  • ET6 Teknologia, maailmankatsomukset ja ihmiskunnan tulevaisuus (LOPS 2016).
 • Opintoverkon elämänkatsomustiedon oppikirjat
  • Lukion elämänkatsomustieto kurssi 1.
  • Lukion elämänkatsomustieto kurssi 2 (Peltomaa Harri, Vehmanen Elisa).
  • Lukion elämänkatsomustieto kurssi 3 (Peltomaa Harri, Vehmanen Elisa).
  • Kurssit 4-6 ilmestyvät myöhemmin.
 • Dialogi-sarja Kaikkiin kirjoihin on saatavilla laaja opettajan materiaali. Lukion kolmannen ET-kurssin oppikirjaa ja opettajan materiaalia käytetään paljon myös yhteiskuntaopin opetuksessa.
   • Dialogi 1: hyvästä elämästä. Titus Hjelm ja Sebastian Slotte, Sanoma, 2007.
   • Dialogi 2: Tiedosta ja maailmankuvista (painos loppunut)
   • Dialogi 3: yksilöstä ja yhteisöistä. Tuukka Tomperi ja Juhani Niemelä, Sanoma 2007.

Kirjan Dialogi hyvästä elämästä -kansikuva Dialogi yksilöstä ja yhteisöstä

 • Lukion elämänkatsomustieto: Hyvä elämä, 1994 (8. painos, 2006). Liisa Vihmanen, Timo Airaksinen ja Anssi Kuusela. ISBN 951-37-1514-0
 • Lukion elämänkatsomustieto: Hyvä yhteiskunta, 1995 (6. painos 2004). Liisa Vihmanen, Timo Airaksinen ja Anssi Kuusela. ISBN 951-37-1522-1
 • Lukion elämänkatsomustieto: Ihminen totuuden etsijänä, 1996 (6. painos 2005). Liisa Vihmanen, Anssi Kuusela, Ilkka Niiniluoto. ISBN 951-37-1796-8.

Lukion elämänkatsomustiedon kirjoja voi tiedustella myös käytettynä Jamerasta

Muuta elämänkatsomusiedon opetusta tukevaa kirjallisuutta

Esiopetus ja alakoulu (luokat 1-6)

Kirjan Elfie kansiFilosofiaa lapsille: LiisaFilosofiaa lapsille: HarriFilosofiaa lapsille: Kim & Jonna

Yläkoulu (luokat 7-9)

Lukio sekä aikuisopiskeluun sopivat kirjat. Yleiset opetusta tukevat kirjat.

Vanhoja kirjoja (ei välttämättä enää saatavilla muualta kuin kirjastoista, osa julkaisutiedoista on puutteellisia).

 • Minä, muut ja maailma, uskontojen historian ja siveysoppi, luokat 1-6, Raimo Wallin (muita?), Valtion painatuskeskus (OPH), vuosi?
 • Elämänpuu, luokat 1-6, tekijöinä Satu Honkala, Irja Vinni, Pekka Patjas, Maija (sukunimi?), Eija Valtonen, Marita Nygren, Valtion painatuskeskus (OPH) ja myöhemmin Edita, 1990.
 • Elämänpuu, luokat 1-2  (+opettajan opas ja oppilaan vihko), Satu Honkala,  Maria Nissilä, Juha Eerolainen, vuosi?
 • Hyvä kysymys, luokat 3-6, Edita, Juha Eerolainen (+ muita), 1995.
 • Tietoisuuteen ihmisyydestä, yläasteen oppikirja, Heikki Lampi, Valtion painatuskeskus, 1986
 • Olavi Arra, Eino Huotari, Annukka Kavanne & Saara Lempinen: Yläasteen elämänkatsomustieto 7-9: Hyvä ajatus! Edita, 2000