Elämänkatsomustieto-sivuston tekijät

Sivuston omia tekstejä saa käyttää vapaasti opetukseen ja elämänkatsomustiedosta tiedottamiseen. Riittää kun mainitset lähteeksi www.et-opetus.fi. Sivuston kuvien ja linkkien takana olevien sivuston ulkopuolisten materiaalien käyttöön pitää kysyä erikseen lupa materiaalien omistajalta.

Sivustoa hallinnoi Vakaumusten tasa-arvo VATA ry.

Sivuston tekijät:

 • Harri Filppa, TaM
 • Toni Husu
 • Petri Karisma, DI, Opettaja
 • Tuula Kuoppala
 • Mikael Moring
 • Mika Mustikkamäki
 • Tomi Mäkinen
 • Jori Mäntysalo
 • Laura Mäntysalo
 • Timo Poranen, FT, lehtori, Tampereen yliopisto
 • Timo Rantala
 • Erja Sallinen, KM, luokanopettaja
 • Riku Salminen, Sivustonikkari
 • Anniina Tapioharju
 • Veli-Pekka Tynkkynen, FT
 • Sirkka Vadén, YM, psykologi
 • Esa Ylikoski, FM
 • Heikki Orsila, TkT
 • Kaj Torrkulla, DI
 • Mila Palmia

Erityiset kiitokset kommenteista ja palautteesta:

 • Satu Honkala, FETO
 • Tuukka Tomperi, Tampereen yliopisto
 • Kaikki palaute-lomaketta käyttäneet henkilöt, jotka ovat kommenteillaan parantaneet tai laajentaneet sivustoa.