Ajankohtaista

Arkisto ET-opetukseen liittyneistä ajankohtaisista asioista

22.7.2020
Elämänkatsomuksen tukimateriaali avaa oppiaineen tehtävää ja moduuleja. Tukimateriaali antaa esimerkkejä muun muassa siitä, mitkä laaja-alaisen osaamisen osa-alueet painottuvat moduulissa ja miten keskeisiä sisältöjä voidaan toteuttaa ja avata. Lisäksi materiaali osoittaa, miten...
27.1.2018
Ohjeiden mukaan koulut ja lukiot voivat olla myös järjestämättä uskonnollisia tilaisuuksia. Lisäksi uskonnolliset tilaisuudet ja toimitukset tulee järjestää erillään muusta toiminnasta.   Linkit: Ohje perusopetuksen uskonnon ja elämänkatsomustiedon sekä esiopetuksen...
6.11.2017
Opetushallituksen tilastopalvelun mukaan vuonna 2016 peräti 6,6 % 1-6 luokkien oppilaista valitsi katsomusaineekseen elämänkatsomustiedon (ET). Vielä 2010 määrä oli 3,2 % eli opiskelijoiden määrä on kuudessa vuodessa tuplaantunut. Suuremmista kaupungeista ET:a opiskeltiin vuonna 2016...
15.1.2017
Uudistimme et-opetus.fi -sivuston 14.1.2017. Uuden ulkoasun ja parannetun toiminnallisuuden kautta et-opetus.fi -tiimi pystyy jatkossa palvelemaan elämänkatsomustiedosta kiinnostuneita ja tiedonjanoisia entistäkin paremmin. Terveisin, et-opetus.fi...