14.1.2017

Koulun toimintaan on liitetty evankelis-luterilaisen kirkon ”joulukirkko” eli jumalanpalvelus kirkossa. Millaista toimintaa pitäisi olla tarjolla oppilaille, jotka eivät osallistu uskonnollisiin tilaisuuksiin?

Koulun pitää järjestää muuta ohjattua toimintaa tilaisuuden ajaksi ja tiedottaa siitä oppilaille ja oppilaiden huoltajille hyvissä ajoin. Ei-uskonnollisen, kaikille sopivan ohjelman tulee olla uskonnollista sisältöä lukuun ottamatta vastaavan tasoista, kuten vierailu esimerkiksi museoon, planetaarioon, kirjastoon, luontoretkelle tms.

Kun opetussuunnitelman perusteiden mukaan opetuksen tulee olla ”uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta”, on koululla täysin mahdollista ja perusteltua päättää, että uskonnollisia tilaisuuksia ei liitetä koulupäivien ohjelmaan.