1.1.2024

Millaista uskonnollisille tilaisuuksille vaihtoehtoisen ohjelman tulee olla?

Lähtökohtaisesti muun ei-uskonnollisen toiminnan tulisi olla samantapaista kuin uskonnollisen ohjelman mutta ilman uskonnollista sisältöä. Esimerkiksi uskonnollisen juhlan ajaksi elämänkatsomustiedon oppilaille voidaan järjestää oma juhla, jumalanpalveluksen ajaksi tutustuminen paikkakunnan kulttuuriin liittyvään kohteeseen (esim. luontoretki, museot, taidenäyttelyt), uskonnollisen aamunavauksen sijaan oma yleiseettinen aamunavaus jne. Aamunavauksissa on hyvä käyttää opettajien ja oppilaiden lisäksi myös koulun ulkopuolisia vierailijoita (SPR, yleishyödylliset yhdistykset).

Vaihtoehtoinen toiminta ei saa tuntua oppilaasta rangaistukselta, eikä oppilasta saa jättää yksin (koska sellainen koettaisiin rangaistuksena).