14.1.2017

Saako opetuksen järjestäjä sijoittaa elämänkatsomustiedon oppitunnit siten, että elämänkatsomustiedon oppilas joutuu olemaan poissa jonkin toisen aineen oppitunnilta?

Ei. Opetusjärjestelyt eivät saa olla sellaiset, että niiden takia koululainen joutuu olemaan pois joltain muulta tunnilta. Tällöin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritelty minimituntimäärä ja opetuksen tavoitteet jonkin muun oppiaineen suhteen eivät välttämättä täyty.