20.10.2010

Katsaus elämänkatsomustiedon uusiin kirjoihin

Esittelemme lyhyesti viime vuosina ilmestynyttä elämänkatsomustietokasvatuksen (esiopetus) ja elämänkatsomustiedon opetukseen liittyvää kirjallisuutta.

Oppikirjat

Ann Margaret Sharp, Nukkesairaala sekä Ann Margaret Sharp, Kuka minä olen? Nukkesairaala-kertomuksen opettajan opas, Niin & Näin, 2010. Nukkesairaala on filosofi Ann Margaret Sharpin kehuttu pienoisromaani, jonka tarina auttaa esikoululaisia ja ekaluokkalaisia kohentamaan ajattelutaitojaan. Nukkesairaalaan kuuluu opettajan opas, joka sisältää ohjeita lasten kanssa käytävän dialogin ohjaamiseen. Oppaasta löytyy myös keskustelupohjia, harjoituksia ja toiminnallisia tehtäviä.

Satu Honkala, Antti Tukonen, Ritva Tuominen, Miina ja Ville etiikkaa etsimässä, Opetushallitus, 2010. Etiikkaa etsimässä on kolmas alakoululaisille suunnatusta kirjasarjasta. Kirjassa käsitellään mm. moraalin ja etiikan, onnen ja onnellisuuden sekä arvojen ja tarpeiden teemoja. Kirja on suunnattu viidennelle luokalle, tai luokkien 1-5 yhdysluokille. Kirjaan liittyvä opettajan aineisto ilmestyy keväällä 2011.

Satu Honkala, Kimmo Sundström, Ritva Tuominen, Mina, Ville och kulturens gåta Livsåskådningskunskap, Utbildningsstyrelsen, 2010. Alakoululaisille (lähinnä luokille 4-5 tai luokkien 1-5 yhdysluokille) suunnatun elämänkatsomustiedon kirjasarjan toisen osan ruotsinkielinen käännös. Kirjan sisältö on ryhmitelty opetussuunnitelman neljän aihepiirin mukaisesti niin, että jokaisesta on esillä yksi teema: ajattelun vapaus, kulttuuri, tasa-arvo ja rauha sekä kestävä kehitys. Kirjaan liittyy opettajan opas (suomenkielinen).

Elämänkatsomustiedon opetusta tukevaa kirjallisuutta

Tuukka Tomperi ja Hannu Juuso (toim.), Sokrates koulussa – Itsenäisen ja yhteisöllisen ajattelun edistäminen opetuksessa, Niin & Näin, 2008. Tomperin ja Juuson toimittama kirja tarjoaa sekä käytännöllisiä että taustoittavia näkökulmia kouluopetukseen ajattelun ja dialogin tilana. Miten luokkahuoneet voivat tulla avoimen, luovan, kriittisen ja ennen kaikkea yhteisen ajattelun paikoiksi? Mitä tämä opettajalta ja opetuksen suunnittelulta edellyttää? Millainen on dialoginen ja kyselevä opetustapa? Artikkelit antavat uusia eväitä kaikille ajatteluvalmiuksien kehittämisestä ja tutkivasta oppimisesta kiinnostuneille opettajille. Kirjan lukujen kirjoittajat ovat alan johtavia kansainvälisiä ja suomalaisia asiantuntijoita.

Filosofiaa lapsille & nuorille. Käytännön käsikirja, Niin & Näin, 2008. Kirja on esitelty et-blogissa marraskuussa 2009.