4.1.2017

Tabletkoulun ET3-kurssi

Tabletkoulun lukion elämänkatsomustiedon kolmas kurssi Yksilö ja yhteisö (LOPS2016) on uuden opetussuunnitelman syventävä kurssi. Interaktiivinen ja inspiroiva kokonaisuus lähestyy yhteiskuntaa käsitteleviä teemoja ajankohtaisista ja ajattelevien nuorten näkökulmista. Kurssi haastaa opiskelijaa ajattelemaan kysymyksiä tarkasti ja laajasti. Innostavien kappaleiden, tehtävien ja linkkien kautta opiskelija saa tietoa ja taitoa hahmottaa maailmaa ja nykyhetkeen sekä tulevaisuuteen vaikuttamista.

Demokratia, avoin yhteiskunta ja yhdenvertaisuuden ihanne kulkevat kurssin kantavina linjoina. Vakavien aiheiden kuten holokaustin ja vihapuheen lisäksi kirjan sisällöt liittyvät arkisiin vaikutusmahdollisuuksiin ja yksilön kykyyn toimia aktiivisesti yhteiskunnassa. Kurssi on polku, jota kulkiessa opiskelija oppii tietoja, taitoja ja maailmankansalaisen asenteita – unohtamatta aktivointia nuoren yhteiskunnalliseen toimintaan. Kurssi on suunniteltu siten, että se sopii niin luokkaopetukseen kuin itsenäiseen opiskeluunkin.

Kurssi toimii Tabletkoulun tuttuun tyyliin hybridikirjana: sekä opiskelijalla että opettajalla on yhdellä kirjautumisella käytössä oppikirja, muistio, tehtävät, linkit ja koetoiminto. Opettajalla on tämän lisäksi kurssipohjaan integroituna opettajan opas, mahdollisuus lisätä omaa materiaalia ja koetehtäväpankki. Kirjan ovat tehneet Tabletkoulun elämänkatsomustiedon ja filosofian kirjoista tutut oppikirjailijat Marja Oilinki, Jani Tiirikainen ja Heidi Meltovuo.

Linkki kirjaan: https://www.tabletkoulu.fi/catalog/high#subject-24