21.1.2021

ET-opetuksen avaamista tukee 79 prosenttia suomalaisista

Peräti 79 prosenttia suomalaisista – 86 prosenttia nuorista – kannattaa sitä, että myös kirkkoon kuuluvat voisivat opiskella elämänkatsomustietoa (ET) uskonnon sijasta. Taloustutkimuksen elokuussa 2021 toteuttama haastattelututkimus tehtiin 1003 henkilön satunnaisotannalla 15–79 -vuotiaista.