14.1.2017

Jos peruskoulun oppilas vaihtaa katsomusainetta kesken vuoden, mistä aineesta hänelle annetaan päättötodistuksen arvosana?

Arvosana annetaan siitä aineesta, jota oppilas on opiskellut kun hän saa päättötodistuksen. Vaihdon ajankohdalla ei ole merkitystä. Esimerkiksi, jos oppilas on lukenut uskontoa ensimmäiset kahdeksan vuotta, ja hän vaihtaa elämänkatsomustiedon opetukseen viimeisen vuoden puolivälissä, hän saa arvosanan ainoastaan elämänkatsomustiedosta.