14.1.2017

Jos peruskoulun oppilas vaihtaa katsomusainetta kesken vuoden, mistä aineesta hänelle annetaan päättötodistuksen arvosana?

Arviointi tehdään siitä aineesta, jota oppilas on opiskellut, kun hän saa päättötodistuksen. Vaihdon ajankohdasta riippuu, edellyttääkö päättöarviointi lisänäyttöä aiheista, joita opetettiin ennen oppiaineen vaihtoa.

Päättötodistukseen ei enää kohtaan uskonto/elämänkatsomustieto merkitä (alle- tai yliviivauksella), minkä vaihtoehdon oppilas on suorittanut.