14.1.2017

Lapsemme on tähän asti osallistunut uskonnon opetukseen, vaikka ei kuulu kirkkoon. Voinko vaihtaa elämänkatsomustietoon?

Kyllä voi. Huoltajat voivat ilmoittaa koululle kirjallisesti/suullisesti milloin tahansa, että lapsi osallistuu jatkossa elämänkatsomustiedon opetukseen. Edellytyksenä opetuksen järjestämiselle on, että perusopetuksen järjestäjän (yleensä kunta) toimialueella on vähintään kolme uskontokuntiin kuulumatonta oppilasta. Näistä kolmesta uskontokuntiin kuulumattomasta kaikkien ei tarvitse edes osallistua elämänkatsomustiedon opetukseen. Alle kolme uskontokuntiin kuulumatonta oppilasta riittää, jos jonkun vähemmistöuskontoon kuuluvan oppilaan vanhemmat haluavat lapselleen elämänkatsomustiedon opetusta silloin kun heidän oman uskonnon opetusta ei järjestetä. Myös tässä tapauksessa pitää olla yhteensä kolme elämänkatsomustiedon oppilasta (esim. kaksi uskontokuntiin kuulumatonta ja yksi vähemmistöuskontoihin kuuluva). Esimerkki sähköpostista, jolla vanhemmat ilmoittavat uskontokuntiin kuulumattoman lapsensa siirrosta elämänkatsomustiedon opetukseen.