14.1.2017

Lapsemme on tähän asti osallistunut uskonnon opetukseen, vaikka ei kuulu kirkkoon. Voinko vaihtaa elämänkatsomustietoon?

Kyllä voi. Huoltajat voivat ilmoittaa koululle kirjallisesti/suullisesti milloin tahansa, että lapsi osallistuu jatkossa elämänkatsomustiedon opetukseen uskonnon sijaan. Parhaita vaihtoaikoja ovat lukuvuoden alku sekä kevätlukukauden alku.

Edellytyksenä ET-opetuksen järjestämiselle on, että perusopetuksen järjestäjän (yleensä kunta) toimialueella on vähintään kolme uskontokuntiin kuulumatonta oppilasta. Myös alle kolme uskontokuntiin kuulumatonta oppilasta riittää, jos jonkun vähemmistöuskontoon kuuluvan oppilaan vanhemmat haluavat lapselleen elämänkatsomustiedon opetusta silloin kun heidän oman uskonnon opetusta ei järjestetä. Myös tässä tapauksessa pitää olla yhteensä kolme elämänkatsomustiedon oppilasta (esimerkiksi kaksi uskontokuntiin kuulumatonta ja yksi vähemmistöuskontoihin kuuluva).