14.1.2017

Jos vanhemmat ovat erimielisiä lapsen katsomusaineen valinnasta, kuinka päätös tehdään?

Uskontokuntiin kuulumattoman lapsen oletusarvoinen oppiaine on elämänkatsomustieto. Ainoastaan silloin, kun molemmat vanhemmat ovat yksimielisiä (uskonnon opetuksesta), voidaan lapsi sijoittaa uskonnon opetukseen. Asiasta on olemassa myös Korkeimman hallinto-oikeuden päätös.