14.1.2017

Koulun opettaja/rehtori/kunnan sivistystoimenjohtaja väittää, että kesken oppivelvollisuuden ei voi vaihtaa uskonnon opetuksesta elämänkatsomustietoon (tai päinvastoin). Onko hän oikeassa?

Ei. Jos oppilas ei ole ev.-lut. kirkon jäsen, hänen ei tarvitse osallistua ev.-lut. uskonnon opetukseen. Näin on, vaikka hän olisikin peruskoulun alussa ilmoitettu ja osallistunut uskonnonopetukseen. Huoltajat voivat ilmoittaa vaihdon uskonnosta ET-opetukseen lukuvuoden alussa tai myös lukuvuoden aikana. Ja tietenkin, jos oppilaan jäsenyys kirkossa päättyy peruskoulun aikana ja uskonto on siihen asti ollut pakollinen aine, hänet voidaan siirtää uskonnosta ET-opetukseen heti kun huoltajat vaihdosta ilmoittavat tai viimeistään lukuvuoden tai lukukauden vaihtuessa.