14.1.2017

Koulun opettaja/rehtori/kunnan sivistystoimenjohtaja väittää, että kesken oppivelvollisuuden ei voi vaihtaa uskonnon opetuksesta elämänkatsomustietoon (tai päinvastoin). Onko hän oikeassa?

Ei. Jokaisella ihmisellä on oikeus muuttaa omaa katsomustaan ja saada haluamansa katsomusaineen opetusta. Uskonnonvapauslaki toteaa: Suomen kansalaisella on oikeus … vapaus luopua siitä uskonnollisesta yhdyskunnasta, johon hän kuuluu, sekä vapaus liittyä toiseen uskontokuntaan.