14.1.2017

Kuinka opettaja saa pätevyyden elämänkatsomustiedon opettamiseen?

  1. Aineenopettajan pitää suorittaa 60 opintopisteen (aiemmin 35 opintoviikon) laajuiset yliopisto-opinnot elämänkatsomustiedossa. Suoritettujen kurssien pitää olla tutkintovaatimusten mukaiset.
  2. Peruskoulun luokanopettajalle riittää luokanopettajan pätevyys. Luokanopettajan monialaisia opintoja ei siis ole ollut pakko suorittaa elämänkatsomustiedosta, jotta ainetta saa opettaa alaluokilla. Elämänkatsomustiedon opetus tulee kuitenkin antaa ensi sijassa sellaiselle opettajalle, joka on suorittanut elämänkatsomustiedon osuuden monialaisista opinnoista. Eri yliopistoissa monialaisten opintojen nimi voi vaihdella, esimerkiksi Helsingin yliopistossa opintokokonaisuutta kutsutaan nimellä: Elämänkatsomustiedon didaktiikan perusosa.