14.1.2017

Kuinka ilmoitan koululle, että lapsemme osallistuu elämänkatsomustiedon opetukseen?

Ilmoittaminen tapahtuu yleensä lapsen koulun 1. luokalle ilmoittamisen yhteydessä. Ilmoituslomakkeessa kysytään, osallistuuko lapsi elämänkatsomustiedon vai uskonnon opetukseen. Ilmoittautumislomakkeita on kuitenkin kunnissa erilaisia. Sekin ilmoitus voi riittää, että lapsi ei kuulu mihinkään uskontokuntaan, sillä lain mukaan uskontokuntiin kuulumattomat ohjataan suoraan elämänkatsomustiedon opetukseen opetuksen järjestäjän toimesta. Ilmoituslomakkeessa saatetaan kuitenkin kysyä, osallistuuko lapsi elämänkatsomustiedon vai uskonnon opetukseen, koska huoltajien pyynnöstä lapsi voi mennä uskonnonopetukseen. Tällöin valitsemalla elämänkatsomustiedon lapsi menee elämänkatsomustiedon opetukseen.

Mikäli lapsi kuuluu johonkin sellaiseen uskontokuntaan, jonka omaa opetusta ei järjestetä, hänet voidaan ilmoittaa elämänkatsomustiedon opetukseen.