14.1.2017

Miten otan huomioon eri katsomusaineiden opiskelijat jokapäiväisessä koulutyössä?

On tärkeää kohdella kaikkia tasapuolisesti, eikä suosia minkään katsomusaineen opiskelijoita. Käytännön tasolla tämä tarkoittaa elämänkatsomustiedon osalta usein sitä, että:

  • Opetusjärjestelyjen pitää olla tasapuoliset kaikkien katsomusaineiden osalta.
  • Jos uskonnon opiskelijat tekevät vierailun johonkin seurakunnan järjestämään tapahtumaan, järjestetään ET:n opiskelijoille koulussa vastaavanlaista ohjelmaa, esim. vierailu museoon, kirjastoon, taidenäyttelyyn, jne.
  • Pidetään päivänavaukset kaikille koulun oppilaille sopivina (ei virsien laulua, rukoilua tms. uskonnon harjoittamista). Seurakunnan edustajien vierailut voidaan hyvin pitää uskonnon tunnilla.
  • Vältetään sitä, että jonkin katsomusaineen oppilaat erotetaan muusta luokasta muulloin kuin katsomusaineiden oppituntien ajaksi.
  • Jos uskonnon opetuksessa käytetään oppikirjaa, voidaan ET:n oppilaille myös hankkia oma oppikirja (tietoa kirjoista löytyy Oppikirjat-osiosta). Vaikka oppikirja ei ole mikään edellytys oppimiselle, voi se kuitenkin motivoida oppilaita varsinkin ala-asteella.
  • Uskonnolliset tilaisuudet voi seurakunta/uskonnollinen yhdyskunta järjestää kouluajan ulkopuolella. Näin kaikki halukkaat voivat osallistua uskonnollisiin tilaisuuksiin, eikä koulussa tule ongelmia eri katsomusaineiden oppilaiden erilaisen kohtelun takia.
  • Ilmoita ET:n opiskelijoille järjestettävästä opetuksesta ja sen sisällöstä selkeästi lukujärjestyksissä / koulun tiedotteissa / sähköpostitiedotteissa / ilmoitustaululla jne. On tärkeää, että vanhemmat näkevät, millaista ohjelmaa oppilaille järjestetään eri katsomusaineissa. Esimerkiksi, jos uskonnon oppilaat tekevät vierailun seurakunnan tilaisuuteen (uskontotuntien ulkopuolella), on koulun tiedotteissa mainittava, että ET:n oppilaat tekevät vierailun museoon.