14.1.2017

Miten otan huomioon eri katsomusaineiden oppilaat/opiskelijat jokapäiväisessä koulutyössä?

On tärkeää kohdella kaikkia tasapuolisesti, ei suosia eikä syrjiä minkään katsomusaineen oppilaita ja opiskelijoita. Käytännön tasolla tämä tarkoittaa elämänkatsomustiedon osalta usein sitä, että:

  • Opetusjärjestelyjen, kuten oppituntien sijainnit, pitää olla tasapuoliset kaikkien katsomusaineiden osalta.
  • Jos uskonnon opetuksessa käytetään oppikirjaa, voidaan ET:n oppilaille myös hankkia oma oppikirja (tietoa kirjoista löytyy Oppikirjat-osiosta). Vaikka oppikirja ei ole edellytys oppimiselle, voi se kuitenkin motivoida oppilaita varsinkin ala-asteella.
  • Pidetään päivänavaukset kaikille koulun oppilaille sopivina (ei virsien laulua, rukoilua tms. uskonnon harjoittamista).
  • Vältetään sitä, että jonkin katsomusaineen oppilaat erotetaan muusta luokasta muulloin kuin katsomusaineiden oppituntien ajaksi.
  • Tarjottavat uskonnolliset tilaisuudet voi seurakunta/uskonnollinen yhdyskunta järjestää kouluajan ulkopuolella. Näin kaikki halukkaat voivat osallistua uskonnollisiin tilaisuuksiin, eikä koulussa tule ongelmia eri katsomusaineiden oppilaiden erilaisen kohtelun takia.
  • Jos koulupäivään liitetään uskonnollinen tilaisuus, samaan aikaan pitää olla tarjolla ei-uskonnollinen vaihtoehtoinen tilaisuus tai ohjelma, jonka sisällöstä ja valinnan mahdollisuudesta tiedotetaan kaikille hyvissä ajoin. Vaihtoehtoisen tilaisuuden tulee olla uskonnollista sisältöä lukuun ottamatta vastaavan kaltaista, esimerkiksi kirkkojumalanpalvelukselle koulun ulkopuolelle suuntautuva käynti tai retki kulttuurikohteeseen.
  • Ilmoita ET:n opiskelijoille järjestettävästä opetuksesta ja sen sisällöstä selkeästi lukujärjestyksissä / koulun tiedotteissa / sähköpostitiedotteissa / ilmoitustaululla jne. On tärkeää, että vanhemmat näkevät, millaista ohjelmaa oppilaille järjestetään eri katsomusaineissa.