14.1.2017

Voiko kunta käyttää suoraan väestörekisterin tietoja elämänkatsomustiedon opetusryhmien muodostamiseen?

Kyllä. Väestötietolaissa sanotaan, että ”… voidaan kuitenkin luovuttaa… tieto oppilaan uskontokunnasta kouluviranomaisille uskonnonopetuksen suunnittelua ja järjestämistä varten”. Lisätietoja löytyy väestötietolaista. Väestörekisteritietojen perusteella tapahtuva ohjaus elämänkatsomustiedon opiskeluun on myös hyvä tapa muodostaa elämänkatsomustiedon ryhmät (vrt. edellinen kysymys).