14.1.2017

Kuinka tulevien oppilaiden vanhemmilta kysytään, osallistuuko heidän lapsensa elämänkatsomustiedon opetukseen?

Kouluunilmoittautumislomakkeessa kysytään, kuuluuko lapsi johonkin uskonnolliseen yhdyskuntaan. Mikäli lapsi ei kuulu mihinkään uskontokuntaan, hän menee automaattisesti elämänkatsomustiedon opetukseen. Hyvin laadittu kouluunilmoittautumislomake on esimerkiksi Tampereen kaupungilla (huoltajat merkitsevät, että lapsi on uskontokuntiin kuulumaton).