14.1.2017

Esikoulussa ja päiväkodissa järjestetään ev.-lut. seurakunnan toimesta uskonnollinen tilaisuus. Mitä lapseni tekee silloin?

Jos esiopetukseen tai päiväkotipäivään on liitetty minikirkko, hartaushetki tai muu evankelis-luterilaisen kirkon uskonnollinen tilaisuus, päiväkodin on järjestettävä sille vaihtoehtoinen ei-uskonnollinen ohjelma, josta tiedotetaan kaikille. Ei-kirkolliseen ohjelmaan voivat osallistua myös kirkon jäsenet.

Varsinaisen esiopetuksen, myös katsomuskasvatuksen tulee olla uskonnollisesti ja katsomuksellisesti sitouttamatonta. Suositeltavaa tältä pohjalta on, että toimintaan ei liitetä minkään uskonnollisen yhdyskunnan uskonnollisia tilaisuuksia eikä muuta uskonnollisesti sitouttavaa ohjelmaa.