14.1.2017

Kuinka suunnittelen kaikille oppilaille sopivan joulujuhlan / kevätjuhlan?

Yhteisen juhlan ohjelman on hyvä olla katsomuksellisesti neutraalia. Ei-uskonnollisia joulu- ja kevätlauluja on olemassa enemmän kuin uskonnollisia lauluja. Myös erilaisia ei-uskonnollisia näytelmiä ja esitysmahdollisuuksia on runsaasti. Kantelupukki tarjoaa lisää vinkkejä juhlatoimintaan. Perustuslakivaliokunnan tulkinnan mukaan ohjelmassa voi olla yksittäinen virsi tai uskonnollinen laulu ilman että tilaisuus katsotaan uskonnolliseksi. Uskonnolliseen ohjelmaosuuteen ei ole kuitenkaan pakko osallistua.

Mikäli ev.-lut. seurakunta järjestää ja tarjoaa oppilaille uskonnollisen tilaisuuden, se voi hyvin olla koulupäivän ulkopuolella. Näin kaikki halukkaat voivat osallistua uskonnolliseen toimintaan. Mikäli uskonnollinen tilaisuus sisällytettäisiin lukuvuoden ja koulupäivän ohjelmaan, sille pitää olla samaan aikaan tarjolla vaihtoehtoista ei-uskonnollista ohjelmaa, jonka sisällöstä tiedotetaan oppilaille ja huoltajille hyvissä ajoin.