14.1.2017

Kunnan alueella on yli kolme oppilasta, jotka opiskelisivat elämänkatsomustietoa. Oppilaiden koulut ovat kuitenkin kymmenien kilometrien päässä toisistaan. Kuinka ET:n opetus pitäisi kunnassa järjestää?

Opetus on pakko järjestää. Riippuen oppilaiden iästä, voi kunta järjestää kuljetuksen (kunnan kustannuksella) opetuksen antamispaikkaan. Elämänkatsomustiedon opetus ei kuitenkaan saa saattaa oppilaita eriarvoiseen asemaan uskonnon oppilaiden kanssa. Opetusta voi myös järjestää pienemmille ryhmille eri kouluissa.