14.1.2017

Miksi elämänkatsomustiedon oppilasmäärät ovat pienet?

Oppiaine on verrattain nuori eikä evankelis-luterilaiseen tai ortodoksiseen uskontokuntaan kuuluva voi valita sitä lainkaan peruskoulussa omaksi oppiaineekseen. Lisäksi osa Suomen kunnista ei noudata perusopetuslakia tai opetushallituksen ohjeita, joiden mukaan uskontokuntiin kuulumattomat pitäisi sijoittaa automaattisesti elämänkatsomustiedon opetukseen (vapautusta uskonnonopetuksesta ei tarvitse enää anoa). Joissain kunnissa/kouluissa on myös opetusviranomaisten asenteiden/väärinkäsitysten takia vältelty elämänkatsomustiedon opetuksen aloittamista sekä annettu vanhemmille väärää tietoa elämänkatsomustiedosta. Joissain pääkaupunkiseudun kouluissa jo yli 40% opiskelee elämänkatsomustietoa. Ongelmat keskittyvät usein pienten kuntien pieniin kouluihin.