14.1.2017

Miksi elämänkatsomustiedon oppilasmäärät ovat pienet?

Elämänkatsomustiedon opiskelu ei ole sallittua evankelis-luterilaiseen tai ortodoksiseen kirkkoon liitetyille oppilaille. Joillakin, usein pienillä paikkakunnilla ET-opetukseen pääsy heti peruskoulun ensimmäisellä luokalla on ollut hankalaa, jos opetusryhmää ei ole ollut omalla koululla. Aivan viime vuosina ET:n oppilasosuus on kasvanut nopeasti myös pienillä paikkakunnilla.

Varsinkin pääkaupunkiseudulla ja muissa kaupungissa oppilasmäärät ovat jo melko suuria. Helsingissä elämänkatsomustietoa opiskelee noin 30 % sekä Espoossa ja Vantaalla noin 20 % oppilaista. Helsingissä seitsemässä koulussa ET on suurin katsomusaine.