14.1.2017

Miksi evankelis-luterilaisen uskontokunnan alle 18-vuotiaat jäsenet eivät saa opiskella elämänkatsomustietoa?

Suomen laki määrää tämän. Monien arvioiden ja lausuntojen mukaan tilanne rikkoo yhdenvertaisuutta ja on lasten oikeuksien sopimuksen 2. artiklan vastainen. Asiasta on keskusteltu, mutta mikään hallitus ei ole tehnyt eduskunnalle lakiesitystä ET-kiellon muuttamiseksi eikä kansanedustajien lakialoitteita ole käsitelty.