14.1.2017

Miten elämänkatsomustiedon ja uskonnon opetus eroavat toisistaan?

Elämänkatsomustieto on sisällöltään ja opetusmenetelmiltään nykyaikainen tieto- ja taitoaine, tehty tämän ajan lasten ja nuorten kohtaamia ilmiöitä ja kokemuksia ajatellen. Se tukee oppilaiden oman ajattelun ja elämänkatsomuksen rakentamista. Uskonnon opetuksessa keskitytään tutustumaan painotetusti oman uskonnon sisältöihin, tapoihin, uskomuksiin ja perinteeseen.